نمایشگاه بین المللی تاسیسات, سیستمهای گرمایشی و سرمایشینمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایش و گرمایش(CLIME WORLD ) روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1402/12/08

1402/12/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمانی ( RosBuild ) روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1402/12/08

1402/12/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز ایران

1403/03/02

1403/03/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین ساخت و ساز تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/03/16

1403/03/19

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان ( HVACR ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/03/19

1403/03/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی گوانگژو چین ( CBD ) مرکز نمایشگاهی کانتون...

1403/04/18

1403/04/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت و تاسیسات ساختمان کرمانشاه ایران...

1403/05/24

1403/05/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان تهران ایران (IRAN HVAC&R) مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/07/13

1403/07/16

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه هوا (AQUATHERM) آذربایجان باکو مرکز...

1403/07/24

1403/07/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تکنولوژی ساختمان مسکو

1403/08/02

1403/08/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی املاک

نمایشگاه بین المللی مسکو

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/03/02الی1403/03/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تاسیسات, سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/09/14الی1403/09/18

مشاهده جزئیات