نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزشنمایشگاه بین المللی صنعت آموزش و پرورش

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی و لوازم تحریر تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/06/25   الی   1403/06/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/08/03   الی   1403/08/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه تجهیزات آموزشی دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی (GESS) امارات متحده عربی

مرکز تجارت جهانی دبی (DWTC)

1403/08/22   الی   1403/08/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر و لوازم اداری استانبول ترکیه

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر و لوازم اداری استانبول ترکیه

مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول

1403/12/01   الی   1403/12/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی آموزش و فناوری های نوین آموزشی شیراز

نمایشگاه بین‌المللی شیراز

1404/03/28   الی   1404/04/01

مشاهده جزئیات