نمایشگاه بین المللی ترافیک, حمل و نقل شهری و تدارکاتنمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقلنمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک شانگهای چین (World Breakbulk Expo) مرکز نمایشگاهی DLG...

1403/01/06

1403/01/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/02/07

1403/02/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/02/29

1403/03/01

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک گوانگژو چین ( LETCHINA ) مرکز نمایشگاهی کانتون...

1403/03/09

1403/03/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/03/12

1403/03/14

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی مدیریت شهری ( لجستیک ، حمل و نقل ، خدمات شهری ) اصفهان ایران...

1403/05/11

1403/05/14

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/06/21

1403/06/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و زیرساخت ها آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/07/24

1403/07/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد ایران

1403/09/29

1403/10/02

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی ترافیک, حمل و نقل شهری و تدارکات

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات