نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید در سال 1403 - 1404

نمایشگاه تکنولوژی و فناوری عراق اربیل

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و فناوری عراق اربیل (HITEX)

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/06/13   الی   1403/06/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی فن آوری و نوآوری (فن نما) اصفهان ایران

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/07/10   الی   1403/07/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیک، مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات شیراز ایران

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/08/01   الی   1403/08/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند مشهد ایران

نمایشگاه بین‌المللی مشهد

1403/08/17   الی   1403/08/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد ایران

نمایشگاه بین‌المللی مشهد

1403/08/17   الی   1403/08/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد ایران

نمایشگاه بین‌المللی مشهد

1403/09/01   الی   1403/09/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو

اکسپو سنتر باکو

1403/09/11   الی   1403/09/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ایران ژئو تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی ایران ژئو تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/10/02   الی   1403/10/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اپلیکیشن (Appex) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی اپلیکیشن (Appex) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/11/02   الی   1403/11/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان

مرکز نمایشگاهی میلان

1403/12/22   الی   1403/12/25

مشاهده جزئیات