نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدیدنمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی ( LEAP ) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1402/12/14

1402/12/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/12/22

1402/12/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک (PHOTONICS) روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی ...

1403/01/07

1403/01/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات (GISEC) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1403/02/04

1403/02/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته(RWHT) روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/02/04

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی فناوری های تجارت الکترونیک روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/03/18

1403/03/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan...

1403/03/30

1403/04/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات دمشق سوریه ( HiTech ) مرکز نمایشگاهی دمشق...

1403/04/12

1403/04/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی فن آوری و نوآوری (فن نما) اصفهان ایران

1403/07/11

1403/07/13

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیک، مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات شیراز ایران...

1403/08/01

1403/08/04

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/10/02الی1403/10/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/11/02الی1403/11/05

مشاهده جزئیات