نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش(INTERLAKOKRASKA) روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1402/12/08

1402/12/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش خاورمیانه دبی امارات متحده عربی...

1403/01/28

1403/01/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی اصفهان

1403/02/20

1403/02/23

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی تبریز ایران...

1403/04/01

1403/04/04

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی رنگ و زرین، پوشش های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت مشهد...

1403/05/18

1403/05/21

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین, پوشش های صنعتی, چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها مشهد ایران...

1403/05/19

1403/05/22

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال و رنگ لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore...

1403/06/03

1403/06/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی صنایع پتروشیمی روسیه مسکو

1403/08/09

1403/08/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری (IPCC) تهران ایران مرکز ن...

1403/09/13

1403/09/16

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش

نمایشگاه بین المللی تبریز

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات