نمایشگاه بین المللی سیم و کابلنمایشگاه بین المللی صنعت برق
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل ( Cabex ) مسکو روسیه مرکز نمایشگاهی مسکو...

1402/12/29

1403/01/02

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل ( Wire India ) بمبئی هند مرکز نمایشگاهی nesco...

1403/09/07

1403/09/09

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل (wire tech) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1404/01/20

1404/01/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی دهلی نو

1401/03/19الی1402/03/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی گوانگژو

1400/08/18الی1401/08/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی شیراز

1397/10/12الی1398/10/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی توکیو

1398/12/08الی1399/12/11

مشاهده جزئیات