نمایشگاه بین المللی سیم و کابل

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی سیم و کابل

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی سیم و کابل در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل بمبئی هند (Wire India)

نمایشگاه بین‌المللی بمبئی

1403/09/07   الی   1403/09/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل (Cabex) مسکو روسیه مرکز نمایشگاهی مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/12/28   الی   1403/12/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل (wire tech) ترکیه استانبول

مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول

1404/01/20   الی   1404/01/23

مشاهده جزئیات