نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدیدنمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی ( LEAP ) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1402/12/14

1402/12/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/12/22

1402/12/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک (PHOTONICS) روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی ...

1403/01/07

1403/01/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات (GISEC) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1403/02/04

1403/02/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته(RWHT) روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/02/04

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( Sviaz ) روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/02/04

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی علم فضا و رباتیک روسیه مسکو

1403/02/13

1403/02/14

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی ابزار آلات و سخت افزار اوراسیا استانبول (Eurasia Hardware fair) ترکیه مرکز نمایش...

1403/02/20

1403/02/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیکی امارات متحده عربی دبی...

1403/02/25

1403/02/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال و ارتباطات (CABSAT) امارات متحده عربی دبی...

1403/03/01

1403/03/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/10/02الی1403/10/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/09/23الی1403/09/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/11/02الی1403/11/05

مشاهده جزئیات