نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقلنمایشگاه بین المللی فرودگاه و هواپیما

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی فرودگاه و هواپیما

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی فرودگاه و هواپیما در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی ترافیک, حمل و نقل شهری و تدارکات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم فرودگاهی پکن چین (inter airport china)

مرکز نمایشگاهی پکن

1403/06/14   الی   1403/06/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

نمایشگاه بین المللی صنعت فرودگاهی ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/09/29   الی   1403/09/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرودگاه و هواپیما

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل هوایی (AIME) دبی امارات متحده عربی

مرکز تجارت جهانی دبی (DWTC)

1403/11/22   الی   1403/11/23

مشاهده جزئیات