نمایشگاه بین المللی دام و طیورنمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیورنمایشگاه بین المللی صنعت غذانمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنینمایشگاه بین المللی فروش مواد غذایی و پرورشی حیوانات
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی ماهی، غذاهای دریایی، صید، پرورش و فرآوری روسیه مسکو...

1403/01/23

1403/01/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی صنایع و مواد غذایی (اگروفود) آذربایجان باکو...

1403/02/29

1403/02/31

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH) ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/03/08

1403/03/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی دام و طیور

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/11/24الی1402/11/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی استانبول - (Tuyap Fair Center)

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی باغبانی و پرورش گل و گیاه

نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات