نمایشگاه بین المللی رسانه های صوتی و تصویرینمایشگاه بین المللی صنعت رسانهنمایشگاه بین المللی فیلم و سینما, انیمیشن و جلوه های بصری

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی فیلم و سینما, انیمیشن و جلوه های بصری

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی فیلم و سینما, انیمیشن و جلوه های بصری در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی رسانه های صوتی و تصویری

نمایشگاه بین المللی رادیو، تلویزیون و فیلم چین پکن (BIRTV)

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/05/30   الی   1403/06/03

مشاهده جزئیات