نمایشگاه بین المللی لوازم اداری, تجاری و نوشت افزار
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر و لوازم اداری استانبول ترکیه مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/12/09

1402/12/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan...

1402/12/11

1402/12/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات بسته بندی گوانگجو

1402/12/14

1402/12/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی نوشت افزار و صنایع آموزشی شیراز ایران

1403/03/29

1403/04/02

رزرو غرفه

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، مهندسی و اداری تهران ایران (Iran Penex) مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب...

1403/03/31

1403/04/03

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت کاغذ و نوشت افزار (Paperworld) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1403/08/22

1403/08/24

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، لوازم اداری و صنعت سرگرمی شانگهای چین (Paperworld China) مرکز نما...

1403/08/27

1403/08/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی لوازم تحریر و اداری فرانکفورت آلمان (paperworld) مرکز نمایشگاهی فراکفورت...

1403/11/08

1403/11/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی گوانگجو

1402/12/14الی1402/12/16

مشاهده جزئیات