نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگینمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگینمایشگاه بین المللی نمایشگاه نساجی, منسوجات خانگی, پارچه

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی نساجی ( TEXPO ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/03/06   الی   1403/03/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی (HIGHTEX-ITM) ترکیه استانبول

مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول

1403/03/15   الی   1403/03/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمايشگاه بین المللی صنعت نساجی و ماشین آلات مربوطه تبريز ايران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/03/22   الی   1403/03/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/04/14   الی   1403/04/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی هند دهلی نو (TFI)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/04/28   الی   1403/04/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی هند دهلی نو (Gartex)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/05/11   الی   1403/05/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی ( GTex ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/05/13   الی   1403/05/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی نساجی لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی لاهور

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1403/05/19   الی   1403/05/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی گوانگژو چین ( TSCI ) مرکز نمایشگاهی کانتون

گونگژو چین مرکز نمایشگاهی کانتون

1403/05/23   الی   1403/05/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و لوازم جانبی پوشاک ( IGATEX ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/06/17   الی   1403/06/19

مشاهده جزئیات