سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز ایران

1402/11/24

1402/11/27

غرفه سازی

2

نمايشگاه بین المللی صنعت نساجی و ماشین آلات مربوطه تبريز ايران...

1402/11/24

1402/11/27

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت پارچه، نخ و الیاف ( yarn fair ) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/12/03

1402/12/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی نساجی ( TEXTILE ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1402/12/11

1402/12/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی نساجی ( TEXPO ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/03/06

1403/03/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ریسندگی و بافندگی (HIGHTEX-ITM) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1403/03/15

1403/03/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی ( GTex ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/05/13

1403/05/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی نساجی لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی لاهور...

1403/05/19

1403/05/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی گوانگژو چین ( TSCI ) مرکز نمایشگاهی کانتون...

1403/05/23

1403/05/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی نساجی، پوشاک، نخ و پارچه ( STITCH & TEX ) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/07/18

1403/07/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1403/05/19الی1403/05/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی استانبول

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی|نمایشگاه بین المللی صنعت لباس

ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/07/18الی1403/07/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/09/06الی1402/09/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

گونگژو چین مرکز نمایشگاهی کانتون

1403/05/23الی1403/05/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/05/13الی1403/05/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/03/06الی1403/03/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/12/11الی1402/12/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی|نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی کرمان

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی تبریز

1402/11/24الی1402/11/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی تبریز

1402/11/24الی1402/11/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی|نمایشگاه بین المللی صنعت لباس

نمایشگاه بین المللی مشهد

1402/09/01الی1402/09/04

مشاهده جزئیات