نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آلات صنعتینمایشگاه بین المللی صنعتنمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلاتنمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین اللملی اتوماسیون و خطوط تولید
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمايشگاه بین المللي ماشین آلات،اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبريز ايران...

1403/03/24

1403/03/27

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی پکن چین ( AIAE ) مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/03/30

1403/04/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی گوانگژو چین ( CGMT ) مرکز نمایشگاهی کانتون...

1403/04/28

1403/04/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد ایران

1403/05/01

1403/05/04

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی و ماشین آلات صنعتی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب...

1403/06/01

1403/06/04

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت اهواز ایران

1403/08/04

1403/08/07

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی ( LEAP ) شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan...

1403/08/09

1403/08/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

1403/08/13

1403/08/16

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی، برق صنعتی و تجهیزات وابسته شیراز ایران...

1403/09/28

1403/10/01

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1403/08/04الی1403/08/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/08/13الی1403/08/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair center

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات