سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی و تجهیزات بیمارستانی اهواز ایران...

1402/09/28

1402/10/01

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کیش ایران

1402/09/28

1402/10/01

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/10/12

1402/10/15

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی و مراقبت های بهداشتی (Arab Health) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگا...

1402/11/09

1402/11/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی عینک میلان (MIDO) ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/11/14

1402/11/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمايشگاه بین المللی صنايع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمايشگاهی اصفهان ایران...

1402/11/24

1402/11/27

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ( Expomed Eurasia ) استانبول ترکیه مرکز نمایشگاهی توی...

1403/02/06

1403/02/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، داروئی و آزمایشگاهی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/03/07

1403/03/10

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan...

1403/06/08

1403/06/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای چین (Medtec) مرکز نمایشگاهی DLG...

1403/07/04

1403/07/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/07/11الی1403/07/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/11/09الی1402/11/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1402/09/13الی1402/09/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی مسکو

1402/09/13الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan

1403/06/08الی1403/06/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی|نمایشگاه بین المللی صنعت دارو

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/07/06الی1403/07/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی میلان

1402/11/14الی1402/11/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/07/04الی1403/07/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/09/28الی1402/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/09/28الی1402/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/11/24الی1402/11/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی مشهد

1402/08/17الی1402/08/20

مشاهده جزئیات