سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری گوانگژو چین مرکز نمایشگاهی کانتون...

1402/09/25

1402/09/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم ( emitt ) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/11/17

1402/11/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی کترینگ، رستوران و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/11/23

1402/11/26

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/11/23

1402/11/26

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری (Hotel Show) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1403/03/15

1403/03/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/04/15

1403/04/18

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، کترینگ و رستوران تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب...

1403/04/20

1403/04/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات رستوران، فست فود و آشپزخانه های صنعتی شیراز ایران...

1403/05/19

1403/05/22

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری دوحه قطر مرکز نمایشگاهی DECC...

1403/08/16

1403/08/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/04/20الی1403/04/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

مرکز نمایشگاهی بین المللی سئول تهران

1402/11/23الی1402/11/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1403/08/16الی1403/08/18

مشاهده جزئیات

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1403/03/15الی1403/03/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

گوانگژو چین مرکز نمایشگاهی کانتون

1402/09/25الی1402/09/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی کیش

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/05/19الی1403/05/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/04/15الی1403/04/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/11/23الی1402/11/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی استانبول Tuyap Fair Center

1402/11/17الی1402/11/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی مشهد

1402/07/04الی1402/07/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

-الی-

مشاهده جزئیات