سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب شیراز ایران...

1402/09/28

1402/10/01

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب و ماشین آلات ( WoodShow ) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1402/12/13

1402/12/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان ایران...

1403/04/21

1403/04/24

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه تهران ایران مرکز نمایش...

1403/05/02

1403/05/05

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، چوب و ماشین آلات وابسته کرمان ایران...

1403/05/24

1403/05/28

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و مبلمان ( WMF ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/06/15

1403/06/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز ایران...

1403/07/04

1403/07/07

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب و ماشین آلات (woodtech) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1403/07/21

1403/07/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/12/13الی1402/12/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی مسکو

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/06/15الی1403/06/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/09/07الی1402/09/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی کرمان

1403/05/24الی1403/05/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/07/04الی1403/07/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب

1402/08/17الی1402/08/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/05/02الی1403/05/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی شیراز

1402/09/28الی1402/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/04/21الی1403/04/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب

نمایشگاه بین المللی استانبول (Tuyap fair Center)

1403/07/21الی1403/07/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی اصفهان

-الی-

مشاهده جزئیات