نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی علم فضا و رباتیک روسیه مسکو

1403/02/13

1403/02/14

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی دبی

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

Istanbul International Exhibition - CNR Fair Center

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1403/02/13الی1403/02/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

1398/06/14الی1399/06/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی پاریس

1399/03/28الی1400/04/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی توکیو

1398/09/07الی1399/09/10

مشاهده جزئیات