4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن

۲۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/17)
۲۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/20)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن، در تاریخ 26 الی 29 آبان 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی