جشنواره بین المللی عکس بردا هلند

جشنواره بین المللی عکس بردا هلند

جشنواره بین المللی عکس بردا هلند

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/05)
۲۹ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/21)
نمایشگاه بین المللی بردا
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

جشنواره بین المللی عکس بردا هلند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری جشنواره بین المللی عکس بردا هلند از 14 شهریور الی 29 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی بردا انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از جشنواره بین المللی عکس بردا هلند

ثبت نام در جشنواره بین المللی عکس بردا هلند (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی