جشنواره سفر، اکوتوریسم ،ماجراجویی کمپینگ ،اتو کمپینگ ،تجهیزات وصنایع وابسته ایران تهران

جشنواره سفر، اکوتوریسم ،ماجراجویی کمپینگ ،اتو کمپینگ ،تجهیزات وصنایع وابسته ایران تهران

جشنواره سفر، اکوتوریسم ،ماجراجویی کمپینگ ،اتو کمپینگ ،تجهیزات وصنایع وابسته ایران تهران

۴ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/26)
۷ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/29)
نمایشگاه بین المللی تهران

جشنواره سفر، اکوتوریسم ،ماجراجویی کمپینگ ،اتو کمپینگ ،تجهیزات وصنایع وابسته ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری جشنواره سفر، اکوتوریسم ،ماجراجویی کمپینگ ،اتو کمپینگ ،تجهیزات و صنایع وابسته ایران تهران از تاریخ 4 الی 7 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در جشنواره سفر، اکوتوریسم ،ماجراجویی کمپینگ ،اتو کمپینگ ،تجهیزات و صنایع وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای جشنواره سفر، اکوتوریسم ،ماجراجویی کمپینگ ،اتو کمپینگ ،تجهیزات و صنایع وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی