مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

خدمات برای رویداد

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از تاریخ 27 الی 30 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

غرفه سازی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از تاریخ 27 الی 30 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

اين نمايشگاه که به عنوان بزرگترين رويداد ايران در زمينه بورس، بانک و بيمه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه بورس، بانک و بيمه برپا مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد دست‌اندركاران و متخصصان اين عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين عرصه، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را معرفي نمايند.

ثبت نام در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

غرفه سازی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

لذا به اطلاع كـليه علاقمندان و فعالان در اين حـوزه مهم و كليدي مي رساند، مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه به آخر همین صفحه قسمت مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی مراجعه کنید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی

تقویم نمایشگاهی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی