نخستین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

نخستین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

نخستین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

۲۷ آذر ۱۳۹۶ (2017/12/18)
۱ دی ۱۳۹۶ (2017/12/22)
نمایشگاه بین المللی مشهد
4.500 مترمربع
150 غرفه

نخستین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ،نخستین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل از تاریخ 27 آذر الی 1 دی 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار گردید.

ثبت نام در نخستین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

غرفه سازی در نخستین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی