نمايشگاه بين المللي صنایع دستی تبریز

نمايشگاه بين المللي صنایع دستی تبریز

نمايشگاه بين المللي صنایع دستی تبریز

۷ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/28)
۱۱ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/02)
نمایشگاه بین المللی تبریز
9.000 مترمربع
212 شرکت

نمايشگاه بين المللي صنایع دستی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللي صنایع دستی تبریز از تاریخ 07 تا 11 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللي صنایع دستی تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمايشگاه بين المللي صنایع دستی تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی