نمايشگاه بين المللی صنايع فولاد، معادن، فلزی، ريخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز

نمايشگاه بين المللی صنايع فولاد، معادن، فلزی، ريخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز

نمايشگاه بين المللی صنايع فولاد، معادن، فلزی، ريخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز

۶ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/27)
۹ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/30)
نمایشگاه بین المللی تبریز
9.100 مترمربع

نمايشگاه بين المللی صنايع فولاد، معادن، فلزی، ريخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللي صنايع فولاد، معادن، فلزي، ريخته گري، متالورژي و تجهیزات وابسته تبریز از تاریخ 06 تا 09 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللي صنايع فولاد، معادن، فلزي، ريخته گري، متالورژي و تجهیزات وابسته تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمايشگاه بين المللي صنايع فولاد، معادن، فلزي، ريخته گري، متالورژي و تجهیزات وابسته تبریز 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی