4
نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

۲۰ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/09)
۲۳ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/12)
نمايشگاه بين المللی اصفهان
دسترسی موضوعی
لوازم خانگی-مبلمان و طراحی داخلی

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

برگزاری نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان  از تاریخ 20 الی 23 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی