نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

۲۳ بهمن ۱۳۹۹ (2021/02/11)
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (2021/02/15)
نمايشگاه بين المللی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان بیست و چهارمین دوره از تاریخ 23 الی 27 بهمن 1399 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

غرفه سازی در نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی