نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

۲۱ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/10)
۲۵ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/14)
نمايشگاه بين المللی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان  از تاریخ 21 الی 25 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی