نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

۲ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/21)
۶ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/25)
نمايشگاه بين المللی اصفهان

نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان بیست یکمین دوره از تاریخ 2 الی 6 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان بیست یکمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان بیست یکمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی