نمايشگاه بين المللی کالا، خدمات، تجهيزات فروشگاهی و فروشگاههاي زنجيره ای شیراز

نمايشگاه بين المللی کالا، خدمات، تجهيزات فروشگاهی و فروشگاههاي زنجيره ای شیراز

نمايشگاه بين المللی کالا، خدمات، تجهيزات فروشگاهی و فروشگاههاي زنجيره ای شیراز

۳ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/25)
۶ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/28)
نمایشگاه بین المللی شیراز
بیش از 20 شرکت داخلی و خارجی

نمايشگاه بين المللی کالا، خدمات، تجهيزات فروشگاهی و فروشگاههاي زنجيره ای شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللي کالا، خدمات، تجهيزات فروشگاهي و فروشگاههاي زنجيره اي شیراز از تاریخ 3 الی 6 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللي کالا، خدمات، تجهيزات فروشگاهي و فروشگاههاي زنجيره اي شیراز (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمايشگاه بين المللي کالا، خدمات، تجهيزات فروشگاهي و فروشگاههاي زنجيره اي شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی