نمايشگاه بین المللی صنايع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمايشگاهی اصفهان

نمايشگاه بین المللی صنايع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمايشگاهی اصفهان

نمايشگاه بین المللی صنايع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمايشگاهی اصفهان

۹ دی ۱۴۰۰ (2021/12/30)
۱۲ دی ۱۴۰۰ (2022/01/02)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمايشگاه بین المللی صنايع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمايشگاهی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنايع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمايشگاهی اصفهان از تاریخ 9 الی 2 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنايع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمايشگاهی اصفهان 

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنايع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمايشگاهی اصفهان

عضویت در خبرنامه ایمیلی