نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

۲۵ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/16)
۲۸ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/19)
نمایشگاه بین المللی تهران
35.000 مترمربع
223 شرکت داخلی

نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران از تاریخ 25 الی 28 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی