4
نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

۲۹ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/20)
۲ دی ۱۴۰۱ (2022/12/23)
نمایشگاه بین المللی تهران
35.000 مترمربع
223 شرکت داخلی

نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

برگزاری نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران از تاریخ 29 آذر الی 02 دی 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی