نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

۱ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/22)
۴ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/25)
نمایشگاه بین المللی تهران
9:00 الی 17:00
36.000 مترمربع
248 شرکت داخلی و 50 شرکت خارجی
3 کشور
5، 31، 35، 38، 38A، 38B، 40، 41 و 44

نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران هجدهمین دوره از تاریخ 1 الی 4 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمايشگاه لوازم خانگی تهران هجدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمايشگاه لوازم خانگی تهران هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی