نمایشگاه آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته شیراز

نمایشگاه آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته شیراز

نمایشگاه آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته شیراز

۴ دی ۱۳۹۷ (2018/12/25)
۷ دی ۱۳۹۷ (2018/12/28)
نمایشگاه بین المللی شیراز
10.000 مترمربع
80 شرکت
7 کشور

نمایشگاه آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته شیراز سومین دوره از تاریخ 4 الی 7 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته شیراز سومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته شیراز سومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی