نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه شیراز

نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه شیراز

نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه شیراز

۳ اسفند ۱۴۰۰ (2022/02/22)
۶ اسفند ۱۴۰۰ (2022/02/25)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه شیراز از تاریخ 03 الی 06 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی