نمایشگاه بین‌المللی لوازم تزئینی اعیاد آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی لوازم تزئینی اعیاد آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی لوازم تزئینی اعیاد آلمان فرانکفورت

۹ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/29)
۹ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/29)
محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی لوازم تزئینی اعیاد آلمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی اعیاد آلمان فرانکفورت از تاریخ 9 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی اعیاد آلمان فرانکفورت

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی اعیاد آلمان فرانکفورت

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی