نمایشگاه بین المللی آزمایش فنی خودرو کره جنوبی

نمایشگاه بین المللی آزمایش فنی خودرو کره جنوبی

نمایشگاه بین المللی آزمایش فنی خودرو کره جنوبی

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/06)
۱۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/08)
نمایشگاه بین المللی آزمایش فنی خودرو سئول

نمایشگاه بین المللی آزمایش فنی خودرو کره جنوبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آزمایش فنی خودرو کره جنوبی از 15 الی 17 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی سئول انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی آزمایش فنی خودرو کره جنوبی

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی آزمایش فنی خودرو کره جنوبی (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی