نمایشگاه بین المللی آلومینیوم دبی امارات

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم دبی امارات

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم دبی امارات

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/18)
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/20)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی آلومینیوم دبی از تاریخ 28 الی 30 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی آلومینیوم دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی آلومینیوم دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی