نمایشگاه بین المللی آهن – فولاد ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی آهن – فولاد ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی آهن – فولاد ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/10)
۲۲ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/12)

نمایشگاه بین المللی آهن – فولاد ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آهن – فولاد ترکیه استانبول (Ankiros) از 20 الی 22 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی آهن – فولاد ترکیه استانبول

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی آهن – فولاد ترکیه استانبول

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی