4
نمایشگاه بین المللی ابزار و ماشین آلات چین پکن

نمایشگاه بین المللی ابزار و ماشین آلات چین پکن

نمایشگاه بین المللی ابزار و ماشین آلات چین پکن

۲۶ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/17)
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/21)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی ابزار و ماشین آلات چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی ابزار و ماشین آلات چین پکن، در تاریخ 26 الی 30 مرداد 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ابزار و ماشین آلات چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ابزار و ماشین آلات چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی