نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا دبی

نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا دبی

نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا دبی

۲۰ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/10)
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/12)
نمایشگاه بین المللی دبی
1800 غرفه
60 کشور
13 سالن
20 کشور

نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا دبی از تاریخ 20 الی 22 خرداد 1398 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا دبی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی