نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) تهران

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) تهران

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) تهران

۱۸ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/09)
۳۰ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/21)
محل دائمی نمایشگاه های تهران

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از تاریخ 18 الی 21 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) ایران

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) ایران

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی