نمایشگاه بین المللی امنیت داخلی دوحه

نمایشگاه بین المللی امنیت داخلی دوحه

نمایشگاه بین المللی امنیت داخلی دوحه

۷ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/29)
۹ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/31)
نمایشگاه بین المللی دوحه
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی امنیت داخلی دوحه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی امنیت داخلی دوحه از 7 الی 9 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی دوحه انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی امنیت داخلی دوحه

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی امنیت داخلی دوحه (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی