نمایشگاه بین المللی انبوه سازان و تجهیزات  ساخت و ساز ترکیه استانبول  (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی انبوه سازان و تجهیزات ساخت و ساز ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی انبوه سازان و تجهیزات  ساخت و ساز ترکیه استانبول  (Tuyap Fair center)

۱۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/01)
۱۵ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/04)

نمایشگاه بین المللی انبوه سازان و تجهیزات ساخت و ساز ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی انبوه سازان و تجهیزات ساخت و ساز ترکیه استانبول (Turkeybuild) از 12 الی 15 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی انبوه سازان و تجهیزات ساخت و ساز ترکیه استانبول

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی انبوه سازان و تجهیزات ساخت و ساز ترکیه استانبول

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی