نمایشگاه بین المللی ایمنی و سلامت ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی ایمنی و سلامت ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی ایمنی و سلامت ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۲۲ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/11)
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/14)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 18:00
15.000 مترمربع
20.000 بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی ایمنی و سلامت ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ایمنی و سلامت ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 22 الی 25 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی ایمنی و سلامت ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی ایمنی و سلامت ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی ایمنی و سلامت ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی