نمایشگاه بین المللی ایمنی و آتش نشانی چین

نمایشگاه بین المللی ایمنی و آتش نشانی چین

نمایشگاه بین المللی ایمنی و آتش نشانی چین

۲۷ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/17)
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/19)
نمایشگاه بین المللی گوانگژو

نمایشگاه بین المللی ایمنی و آتش نشانی چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ایمنی و آتش نشانی چین از 27 الی 29 خرداد 1398 در نمایشگاه بین المللی گوانگژو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ایمنی و آتش نشانی چین

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ایمنی و آتش نشانی چین (ارائه محصول)

عضویت در خبرنامه ایمیلی