نمایشگاه بین المللی باتری ژاپن

نمایشگاه بین المللی باتری ژاپن

نمایشگاه بین المللی باتری ژاپن

۸ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/27)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی توکیو

نمایشگاه بین المللی باتری ژاپن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی باتری ژاپن از 8 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی توکیو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی باتری ژاپن

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی باتری ژاپن (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی