نمایشگاه بین المللی برق مسکو

نمایشگاه بین المللی برق مسکو

نمایشگاه بین المللی برق مسکو

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/16)
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/19)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی برق مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی برق مسکو از 27 الی 30 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی برق مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی برق مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی