4
نمایشگاه بین المللی برق و انرژی اروپا

نمایشگاه بین المللی برق و انرژی اروپا

نمایشگاه بین المللی برق و انرژی اروپا

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/05)
۱۷ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/07)
نمایشگاه بین المللی نورنبرگ
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه نورمبرگ

نمایشگاه بین المللی برق و انرژی اروپا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی برق و انرژی اروپا(PCIM) از تاریخ 15 الی 17 خرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی برق و انرژی اروپا

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی برق و انرژی اروپا و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی