نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان باکو

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان باکو

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان باکو

۱۰ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/01)
۱۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/03)
نمایشگاه بین المللی باکو

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان باکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان باکو از 10 الی 12 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان باکو (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی