نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی تهران

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی تهران

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی تهران

۳ دی ۱۳۹۶ (2017/12/24)
۶ دی ۱۳۹۶ (2017/12/27)
نمایشگاه بین المللی تهران
10.000 مترمربع
101 غرفه
4 کشور

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی صنعت بیمارستان سازی از تاریخ 3 الی 6 دی 1396 در نمایشگاه بین المللی تهران با فضایی بالغ بر 10000 متر مربع و تعداد 101 غرفه گذار از 4 کشور برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی