نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

۳۰ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/21)
۲ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/24)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز از تاریخ 30 تیر الی 02 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی