نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/26)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15 الی 20:30

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز هفدهمین دوره از تاریخ 7 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی