4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی امارات متحده عربی- دبی

۱۷ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/06)
۲۰ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/09)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی
اخبار نمایشگاه دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی امارات متحده عربی- دبی

 

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی دبی از تاریخ 17 الی 20 بهمن 1401  انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی