نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر بارسلون

نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر بارسلون

نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر بارسلون

۲۳ مهر ۱۳۹۸ (2019/10/15)
۲۶ مهر ۱۳۹۸ (2019/10/18)
نمایشگاه بین المللی بارسلون

نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر بارسلون

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر بارسلون از 23 الی 26 مهر 1398 در نمایشگاه بین المللی بارسلون انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر بارسلون

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر بارسلون (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی