نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی هند

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی هند

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی هند

۱ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/22)
۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/23)
نمایشگاه بین المللی بمبئی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی هند از 1 الی 2 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی بمبئ انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی هند

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی هند (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی